Καθηγητές

Διευθυντής :         Ξαρχάκος Κωνσταντίνος ΠΕ19

Αν. Διευθυντής:    Νικολής Αναστάσιος ΠΕ4

                               Χονδροζουμάκη Μαρία ΠΕ1

                               Δημάδη Ουρανία ΠΕ2

                               Κωστάκη Ευαγγελία ΠΕ2

                               Μαντάς Κωνσταντίνος ΠΕ2

                               Μπελτάος Χρήστος - Δημήτριος ΠΕ3

                              Λιαβέρη Δήμητρα ΠΕ6