Μαθήματα

Στο Σχολείο μας οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν τις τάξεις του Γυμνασίου με τα εξής μαθήματα:

Α' Τάξη  Β' Τάξη  Γ' Τάξη
Νεοελληνική Γλώσσα  Νεοελληνική Γλώσσα  Νεοελληνική Γλώσσα
Νεοελληνική Λογοτεχνία  Νεοελληνική Λογοτεχνία  Νεοελληνική Λογοτεχνία
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Αρχαία Ελληνικά από Μετάφραση  Αρχαία Ελληνικά από Μετάφραση  Αρχαία Ελληνικά από Μετάφραση
Μαθηματικά  Μαθηματικά  Μαθηματικά
Φυσική  Φυσική  Φυσική
Βιολογία  Χημεία  Χημεία
Γεωγραφία  Γεωγραφία  Κοινωνική Πολιτική Αγωγή
Ιστορία  Ιστορία

 Ιστορία

Θρησκευτικά  Θρησκευτικά  Θρησκευτικά
Αγγλικά  Αγγλικά  Αγγλικά
Πληροφορική  Πληροφορική  Πληροφορική
Project    Βιολογία